Candelă
Relatări

Candelă

12 Jan 2021
10:02

Asemănându-Se Cel ceresc cu cei de pe pământ, i-a făcut pe ei cereşti şi pătimind cu fire pătimitoare, le-a dăruit împărtăşirea dumnezeieştii nepătimiri. Deci pe Fecioara care L-a născut pe Acesta fără ispită de nuntă, ştiindu-o Născătoare de Dumnezeu, o slăvim.