Întâlnire catehetică demostrativă la Parohia Cotorca

Profitând de perioada Postului Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în micuţa parohie Cotorca, din Protopopiatul Urziceni, Părintele Paroh Coman Emilian a susţinut cateheza cu tema, Postul – Scară spre desăvârşire,

La întâlnirea catehetică au participat puţinii copiii ai parohiei, în număr de 7, care alături de 15 creştini adulţi şi de preoţii din cercul pastoral, au înţeles însemnătatea postului şi folosul duhovnicesc ce îl primeşte creştinul care posteşte curat, ştiind că rostul postului este folosul trupului şi al sufletului, pentru că întăreşte trupul şi curăţeşte sufletul, păstrează sănătatea trupului şi dă aripi sufletului.

Prin cuvântul “post” noi înţelegem o înfrânare de la mâncăruri, dar şi de la toate dorinţele rele, pentru ca creştinul să-şi poată face rugăciunea cu uşurinţă şi să împace pe Dumnezeu, să-şi omoare poftele şi să câştige harul lui Dumnezeu (Mărturisirea Ortodoxă, Partea a III-a, Răsp. la întreb, a 7-a). Postirea este o faptă de virtute, cu lucrare de înfrânare a poftelor trupului şi de întărire a voinţei, o formă de pocăinţă, deci un mijloc de mântuire.

Toţi cei prezenţi, la finalul orei catehetice, au socializat la o agapă, de post, oferită de părintele Paroh.

A consemnat preot Daniel- Mirel MINEA, responsabil catehizare parohială

Related Posts

Sari la conținut