Mihai Eminescu ,,poetul care a iubit și apărat ortodoxia românească”

Părintele Soare Nelu împreună cu colectivul și elevii școlii Condeești s-au reîntâlnit cu Eminescu comemorându-l la data nașterii. Așadar, ziua lui M Eminescu: un fericit moment sa ne reamintim de cel ce a adus arta poeziei la înălțimi neîntrecute, dăruind cuvintelor armonii surprinzătoare, simțămintelor adâncime unică iar viziunilor orizont nemărginit. Părintele le-a reamintit copiilor că Eminescu a fost un fiu devotat al bisericii străbune; el a apărat cu demnitate și responsabilitate BOR , numind-o mama spirituală a neamului românesc. În încheiere copiii au recitat poezii. Îndemnul părintelui și al cadrelor didactice a fost acela că ar trebui sa învățăm de la Eminescu să ne apărăm credința sfântă a strămoșilor cu mai multă fermitate și dragoste, pătrunși de aceeași nestrămutata convingere ca genialul nostru confrate, anume că ,, Istoria omenirii este desfășurarea cugetării lui Dumnezeu”.

A consemnat preot Soare Nelu

Related Posts

Sari la conținut